「ADAM 筆記」人生的10堂課,成功前必有失敗來臨,只是時間的早晚。 | 業務講堂

  摘自: http://imtopsales.com/?p=13951

<

iframe src=\”http://imtopsales.com/?p=13951\” class=\”iframe-full-content\”>

人生的10堂課,成功前必有失敗來臨,只是時間的早晚。 | 業務講堂(function(i,s,o,g,r,a,m){i[\’GoogleAnalyticsObject\’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,\’script\’,\’https://www.google-analytics.com/analytics.js\’,\’ga\’);

ga(\’create\’, \’UA-83057357-6\’, \’auto\’);
ga(\’send\’, \’pageview\’);

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = \”//connect.facebook.net/zh_TW/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=965841660198120\”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, \’script\’, \’facebook-jssdk\’));

(0)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

人生的10堂課,成功前必有失敗來臨,只是時間的早晚。2591

          <div class=\"ad-mobile-only\">
            <div class=\"kiwi-ad-wrapper-300x250\"></div>
          </div>

          <div class=\"single-content \">

<!–

–>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: \”ca-pub-4497196795065766\”,
enable_page_level_ads: true
});

15686118462_db4ba7ded7_z

 

成功前,必有失敗來臨,只是時間的早晚。你想要花一生來躲掉失敗;還是面對它、處理它,並努力看看?面臨挫折時,你有權力選擇將失敗作為藉口,還是化為人生的轉機、成功的故事之一?

Travis Bradberry,身兼作家與TalentSmart──與Fortune500多家企業合作的公司總裁,在《Entrepreneur》中提出了成功的10堂課,尋找自己的成功,不要與他人計較!


1. 萬事起頭難

 

就像烤蛋糕一樣,烤出來的東西不一定是你心目中的完美結果,你會氣餒,甚至開始害怕起來。或許很多人甚至還沒起頭前就開始害怕了,但是當你踏出第一步、付諸行動起,心中的焦慮與恐懼便不復存在。


2. 好事不只多磨,也來得慢

 

成功沒有捷徑,因此你需要持續不斷地努力才能達到。或許你覺得這樣聽起來很挫折很費力,但轉念想想,從小的目標開始做起、獲得成就感滋味,漸漸地就離你心目中的成功越來越近!曾獲選時代雜誌百大影響人物的麥爾坎.葛拉威爾也提倡過「一萬個小時定律」,一個人要獲得成功、獲得某個領域的能力需要一萬個小時的努力與累積,想必許多走過這條路的成功人士也深感認同。

 

再看看亨利.福特的例子,在45歲成立福特汽車公司之前他經營過的兩家汽車公司,不是倒掉就是被迫走人。作家Harry Bernstein,熱愛寫作的他為此奉獻人生,更在96歲時成為最佳暢銷書作家。所以──當你真正、終於成功了,這一路上的旅程絕對是人生中最棒的一段日子。


3. 忙碌不代表效率

 

成功並非來自你的所有行動,而是來自於專注、效率。將時間妥善運用,並實際付諸行動!或許成功就像投籃一樣,唯有使出力氣投出你的球,才能得分!

每個人一天都有24小時,所以善用你的時間,因為你的能力會比你的付出更能說服他人。學會事先規劃,別一次傾注你全部力量去做每一件事,要懂得投資對的事情,才能有好的結果。


4. 許多事情並非你想像中完美

 

人生中難免有些出乎意料的結果,讓我們措手不及。但是你可以選擇你的態度,去應對那些意想不到的事情。所以你的態度,將會把眼前的危機化成轉機,但是這不代表你可以過度自信。事實是──或許你不能在每件事情上得勝,但是你的態度能讓你得到更多比成功有用的收穫

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


5. 你的能力,不一定比你的夥伴出色

 

當你有目標時,你要試著讓自己處在一群給予你鼓勵的人,或是那些會讓你想突破自己的人。但同時別忘記讓自己遠離那些降低你自尊心、使你灰心的人,他們只會浪費你的時間,甚至影響你。

你有能力選擇要和哪種人相處,所以聰明點!既然人生已如此短暫,何必委屈自己和不喜歡的人相處?

var zflag_nid=\”1044\”; var zflag_cid=\”3274/3273\”; var zflag_sid=\”688\”; var zflag_width=\”300\”; var zflag_height=\”250\”; var zflag_sz=\”9\”;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


6. 最大的問題──心理

 

許多問題來自於我們的心理──我們會回憶以往並後悔那些自己曾做的事,或是擔心未來的結果〈或許你根本還沒開始做〉。許多害怕來自於我們內心的拒絕:找出各種證據、理由來阻擋你心中的希望、理想。但是別忘了,真正唯一能掌控我們未來,與克服過去的就是──當下。


7. 學會自我肯定

 

當你把自己與他人做比較,並不會讓你更快樂、滿足,這樣的心態會讓自己失去動力、方向。當你審慎思考,並有所作為時,別讓他人的意見左右你,更不要與他人做比較。即使要讓自己不被他人看法影響很難,但更重要的是──做自己。


8. 並非所有人支持你

 

值得你在意的人不會介意你,而會介意你的人根本不值得你在意」Dr. Seuss這麼說。你可能遇到一些忌妒、傳播負面思想的人,但是他們並不重要。別浪費自己的力氣,去說服他人接受你的想法,甚至是改變你自己。

 


9. 完美並不存在

 

別讓自己執著於達到完美,它不存在。因為人總會有失敗時候,所以別讓自己一昧追求完美而忽略失敗,當你再次失敗時,這樣的心態反而會讓你不再勇敢往前。就像《黑天鵝》女主角一樣,完美將一個人摧殘至此。

達到目標前,給自己心理建設。遇見成功之前,每個人都會有失敗的,只是時間點不一樣。


10. 害怕造就遺憾

 

很多人在老的時候,最感到遺憾的往往不是那些做過的事;而是他們沒做的、沒走更遠的路。別怕冒險,或許人總會想:萬一最糟的情況發生怎麼辦?會不會痛不欲生?

人終會死,但這還不是最糟的,最糟的是──在你還活著、有夢想時,就已宣布自己的死訊。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

         </div>

          <div class=\"keywords\">
                        </div>
          <div class=\"share-box\">
            <div class=\"social-block text-center\">
              <div class=\"sentence\">
                <span>DO YOU LIKE THIS ARTICLE?</span>
              </div>
              <div class=\"share-btn\">
                <a class=\"fb-share\" href=\"javascript:window.open(\'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=\'%20+%20location.href,%20\'%E5%88%86%E4%BA%AB%E8%87%B3Facebook\',%20\'width=600,%20height=400\');\">
                  <div><span>分享至FACEBOOK</span></div>
                </a>
                <a class=\"line-share\" href=\"http://line.me/R/msg/text/?%E4%BA%BA%E7%94%9F%E7%9A%8410%E5%A0%82%E8%AA%B2%EF%BC%8C%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%89%8D%E5%BF%85%E6%9C%89%E5%A4%B1%E6%95%97%E4%BE%86%E8%87%A8%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E6%97%A9%E6%99%9A%E3%80%82%0D%0Ahttp://imtopsales.com/?p=13951\"><div><span>傳送至LINE</span></div></a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class=\"postchange\">
                          <span class=\"post-prev\">
            <a href=\"http://imtopsales.com/?p=13911\" rel=\"prev\"><span>PRV</span> 上一篇</a>              </span>
            <span class=\"post-next\">
            <a href=\"http://imtopsales.com/?p=13941\" rel=\"next\">下一篇 <span>NEXT</span></a>              </span>
          </div>
        </div>
                  <div class=\"extend-post\">
          <div class=\"extend-title\">
            <span>更多
            <span>
            智慧人生              </span>
            的相關內容</span>
            <span class=\"arrow-icon\"></span>
          </div>
          <div class=\"row\">
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=29086\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2018/02/72-3.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">想成功一定要顧及這九樣東西,下一次就能與成功人士平起平坐</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2018. February. 28                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=32490\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2018/04/S100.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">Mr.6 :最恐怖的夥伴:什麼事都先怪在你頭上再說!</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2018. April. 24                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=13665\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2017/06/會說話的人很多可以適可而止卻不多.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">會說話的人很多,可以做到口下留德的真的是少之又少</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2017. June. 21                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=29054\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2018/02/shutterstock_232581169-1.jpg\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">好文分享:為了不讓你35 歲以後的職業生涯變得一塌糊塗,你至少應…</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2018. March. 1                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=32287\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_419104051.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">很多父母都是以兒女為中心活著,付出越多,孩子越覺得理所當然。</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2018. April. 18                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=21095\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2017/09/Pixabay-woman-1281830_1920.jpg\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">嘴唇也是一種印象分數,經常脫皮或是太乾都很容易令人觀感不佳</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2017. September. 21                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=16381\">
                                    <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2017/07/shutterstock_367702751.jpg\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">只需要掌握幾個小技巧,也能夠將高度提升到一般人之上。</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2017. July. 10                 </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=11623\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2017/05/shutterstock_385546660.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">身上3部位老是瘦不下來的人,天生註定富婆命!</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2017. May. 28                  </span>
              </a>
            </div>
                          <div class=\"extend-box col-m-4 col-s-12\">
              <a href=\"http://imtopsales.com/?p=24827\">
                                  <div class=\"post-img\" style=\"background:url(\'http://imtopsales.com/wp-content/uploads/2017/12/失敗的早,代表你還有更長的機會成功.png\') center/cover no-repeat\">
                </div>
                                  <h2 class=\"post-title margin\">專欄作家│失敗的早,代表你還有更長的機會成功</h2>
                <h3 class=\"post-tag\">
                  智慧人生                  </h3>
                <span class=\"post-date date\">
                  2017. December. 26                 </span>
              </a>
            </div>
                        </div>
        </div>
        <div class=\"bottom-ad\">
          <div class=\"brick ad-brick ad-full\">
            <figure class=\"ad-img ad-730 desktop\"><script async src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js\"></script><!-- imtopsales 728*90 --><ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-4497196795065766\" data-ad-slot=\"5277638737\"></ins>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = \”//connect.facebook.net/zh_TW/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8\”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, \”script\”, \”facebook-jssdk\”));

喜歡我們的文章嗎?按個讚吧!

      </div>

      <div class=\"adbox-content\">
        <div class=\"fb-like\" data-href=\"https://www.facebook.com/topsalea/\" data-layout=\"box_count\" data-action=\"like\" data-size=\"small\" data-show-faces=\"true\" data-share=\"false\"></div>
      </div>

      <div class=\"adbox-footer\">
        <span class=\"close\">我已經讚了!不用顯示</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- scroll down fb div -->

<!-- custom ads content div -->
<div class=\"adpopup-bg hide\"></div>
<div class=\"adpopup-wrapper hide\" data-fb-wait-duration=\"-2\" data-popup-duration=\"-1\" data-has-content=\"0\">
  <div class=\"adpopup-container\">
    <div class=\"ad\">

    </div>

    <div class=\"btn-close\">關 閉 視 窗</div>
  </div>
</div>
<!-- custom ads content div -->

<!-- back to top after popup -->
<meta name=\"fb_popup_back_to_top\" content=\"-2\">

<!-- footer-share-ball -->
<p class=\"bawpvc-ajax-counter\" data-id=\"4485\"> (96071)</p>

var recaptcha_widgets={};
function wp_recaptchaLoadCallback(){
try {
grecaptcha;
} catch(err){
return;
}
var e = document.querySelectorAll ? document.querySelectorAll(\’.g-recaptcha:not(.wpcf7-form-control)\’) : document.getElementsByClassName(\’g-recaptcha\’),
form_submits;

for (var i=0;i<e.length;i++) {
(function(el){
var wid;
// check if captcha element is unrendered
if ( ! el.childNodes.length) {
wid = grecaptcha.render(el,{
\'sitekey\':\'6LedpRUUAAAAAL74c-_hG8tOannTYZIL6reN52mj\',
\'theme\':el.getAttribute(\'data-theme\') || \'light\'
});
el.setAttribute(\'data-widget-id\',wid);
} else {
wid = el.getAttribute(\'data-widget-id\');
grecaptcha.reset(wid);
}
})(e[i]);
}
}

// if jquery present re-render jquery/ajax loaded captcha elements
if ( typeof jQuery !== \'undefined\' )
jQuery(document).ajaxComplete( function(evt,xhr,set){
if( xhr.responseText && xhr.responseText.indexOf(\'6LedpRUUAAAAAL74c-_hG8tOannTYZIL6reN52mj\') !== -1)
wp_recaptchaLoadCallback();
} );

jQuery( document ).ready( function($) {
$(\’.bawpvc-ajax-counter\’).each( function( i ) {
var $id = $(this).data(\’id\’);
var t = this;
var n = 1;
$.get(\’http://imtopsales.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=bawpvc-ajax-counter&p=\’+$id+\’&n=\’+n, function( html ) {
$(t).html( html );
})
});
});

  <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = \"//connect.facebook.net/zh_TW/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=210687435639756\";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, \'script\', \'facebook-jssdk\'));
  </script><script src=\"http://imtopsales.com/wp-content/themes/sales-theme/assets/scripts/main.js\"></script><script src=\"https://js.kiwihk.net/imtopsales/v1/gemini.js\" type=\"text/javascript\"></script><div id=\"hotsearch-link\" data-src=\"http://imtopsales.com/?page_id=5461&keyword=%KEYWORD%\"></div></body>

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *